Design de Gabi Lipan
© 2013 medgidiacity.ro

Lista ONG-urilor din Municipiul Medgidia

Serviciul de Asistenţă Socială Comunitară

Certificat de Acreditare -  Seria Anr.0009748/14.05.2009

Adresa: Municipiul Medgidia, str.Decebal, nr.35, jud.Constanţa

Persoană de contact: Şef S.A.S.C. - Elena Nicolae, Tel:0241820800, int.131

Denumirea serviciului:

 1. Consiliere
 2. Informare
 3. Servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoane vârstnice unde persoanele cu incapacitate partială sau totală de autoservire să ducă o viaţă relativ independentă în propriul cămin.

Serviciul public de asistenţă socială al comunităţii locale este principalul furnizor de servicii sociale, având responsabilitatea dezvoltării şi diversificării prioritare a serviciilor de asistenţă şi îngrijire comunitară, servicii care permit menţinerea persoanei în mediul propriu de viaţă, în familie şi în comunitate.

Obiectivul de activitate al serviciului: realizarea ansamblului de măsuri, la nivel local, menite să asigure prevenirea, limitatrea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.

Servicii publice specializate care au ca drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială şi constau în:

 • recuperare şi reabilitare
 • suport şi asistenţă pentru copiii şi familiile aflate în dificultate
 • asistenţă şi suport pentru toate categoriile de persoane aflate în nevoie specială
 • sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională
 • mediere socială
 • orice alte măsuri şi acţiuni care au ca drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.

Aceste servicii pot fi asigurate în parteneriat cu alte servicii publice specializate la nivel judeţean sau local, instituţii publice care au constituite compartimente de asistenţă socială şi furnizori privaţi de servicii sociale.

Prestaţiile sociale în bani sau în natură sunt susţinute de măsuri de retribuţie financiară şi cuprind:

 • alocaţiile familiale,
 • ajutoare sociale şi speciale către familii sau persoane în funcţie de nevoile şi veniturile acestora

    În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, Serviciului de Asistenţă Socială Comunitară îi revin următoarele atribuţii:

A. În domeniul protecţiei copilului:

Oferă consiliere copiilor  aflaţi în dificultate pentru stabilirea unei măsuri de protecţie specială ( internarea într-un centru de tip rezidenţial, plasament în familia lărgită, etc.).

B. În domeniul persoanelor adulte:

Oferă consiliere persoanelor  cu handicap aflate în dificultate în vederea obţinerii unor  drepturi conform legislaţiei  în vigoare, oferă consiliere persoanelor vârstnice aflate în dificultate, conform Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; Monitorizare  şi întocmirea documentaţiei necesare atestării îngrijitorilor din reţeaua de sprijin conform Metodologiei de acreditare a persoanelor care acordă îngrijire vârstnicilor la domiciliu; Pentru persoanele aflate în situaţie de risc, vulnerabilitate şi excluziune socială S.A.S.C.acordă consultanţă privind condiţiile de acordare a ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Centru de zi: Clubului Pensionarilor

Adresa: Municipiul Medgidia, str. Poporului, nr.60, Hotel Dobrogea,. jud. Constanţa,

Persoană de contact: Alexe Mihai - tel.0724504467

Spaţiu în care îşi petrec în mod plăcut aproximativ 850 persoane din municipiul Medgidia.

Nu deţine acreditare.

Organizaţia "Holt"

Municipiul Constanţa, Str. Horia Agarici, nr.5, jud.Constanţa,

Înregistrată în Registru de Acreditare nr. 25678/212/2008,

Punctul de lucru: Medgidia, str Republicii, nr.56, jud Constanţa

Persoane de Contact :

Margareta Marin - Asistent social program Intervenţie în Situaţii de criză şi Educaţie Parentală, tel:0731335659

Steliana Alexandru - Asistent social program Intervenţie în Situaţii de criză şi Educaţie Parentală

Organizaţia desfăşoară o serie de proiecte şi programe specifice cum ar fi:

 • dezvoltarea şi integrarea serviciilor medicale, sociale, educaţionale la nivelul comunităţii din municipiul Medgidia având ca scop susţinerea dezvoltării timpurii a copilului.
 • astfel organizatia oferă servicii de informare, consiliere, evaluare, monitorizare, pentru copil şi familie aflate în situaţie de risc şi vulnerabilitate.
 • se are în vedere de asemenea modificarea atitudinilor, dezvoltarea abilităţilor parentale precum şi îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe ale părinţilor privind dezvoltarea timpurie a copilului, activitate desfăşurată în cadrul programului de ,,Educaţie Parentală ,,.
 • participarea părinţilor prin intervenţii individuale şi de grup pentru experimentarea consolidarea unor comportamente benefice şi stimularea pentru dezvoltarea timpurie a copilului.
 • acordarea de suport moral şi material  (rapoarte de consiliere , de intervenţie, poze) constând în: alimente oferite familiilor aflate în situaţie de criză, pampersi oferiţi persoanelor vârstnice aflate într-o stare precară de sănătate.            
 • identificarea altor organizaţii şi fundaţii care pot contribui la ajutorarea persoanelor sau familiilor aflate în  nevoie.
 • declarări tardive pentru copii care nu au fost declaraţi în termen de 1 an de zile.
Asociaţia "Alături de oameni"

Adresa : Municipiul Medgidia, str. Republicii, nr.5, Casa de Cultură  ”I.N. Roman”,  jud. Constanţa

Persoană de contact: Daniel Mititelu- tel:0724799103, Autorizaţie nr.4/PJ/2007

Nu deţine acreditare.

Primăria  municipiului Medigia a sprijinit înfiinţarea acestei asociaţii care are în centru persoanele cu handicap din mun. Medgidia, asociaţie care poartă numele ”Alături de oameni”.

Asociaţia are ca membri fondatori persoane cu handicap locomotor şi reprezentaţii legali ai unor persoane cu handicap.

Scopul şi obiectivul asociaţiei :

 • sprijinirea persoanelor cu handicap din Medgidia şi satele Valea Dacilor şi Remus Opreanu  are ca scop umanitar, social –caritabil şi promovează acte de cultură, ştiinţă, sport, dezvoltarea personalităţii individuale a persoanelor cu handicap precum şi integrarea acestora în societate.
 • promovarea sportului pentru persoanele cu dizabilităţi.

Membrii fondatori ai asociaţiei au reuşit să învingă boala şi să meargă mai departe . Una din aceste persoane este Adriana Olteanu pe care comunitatea locală din Medgidia a ajutat-o să strângă bani pentru a efectua o operaţie în Grecia. Primăria mun. Medgidia prin  Serviciul Public de Asistenţă Socială  a sprijinit iniţiativa înfiinţării asociaţiei ”Alături de oameni” şi oferă sprijin în continuare pe membrii fondatori în demersurile pe care le întreprind pentru a oferi un zâmbet şi o speranţă persoanele lor cu handicap locomotor. Cu ajutorul ”Fundaţiei Motivation România” persoanelor cu handicap locomotor le-a fost facilitată participarea la o mulţime de sporturi cum ar fi: baschet în scaun rulant, tenis de câmp, tenis de masă, atletism. Motoul acestei asociaţii este: ”Am plans, am suferit, am căzut, apoi ne-am ridicat şi am câştigat”.

Asociaţia "Voluntarilor"

Adresa: Municipiul Medgidia, Str. Vasile Lupu, nr.85, jud. Constanţa,

Persoana de contact: Cindrea Delia – Tel:0767009520, Autorizaţie nr.36/PJ/2007

Nu deţine acreditare. 

Scopul Asociaţiei este umanitar, social, constând în sprijin acordat persoanelor defavorizate, de promovare a actelor de cultură, ecologice, sport şi ştiinţă pentru dezvoltarea personalităţii individuale umane, a spiritului valorilor, democraţiei şi a statului de drept, educaţionale şi  asistenţă.

Obiective:

 • Dezvoltarea unui spirit socio-umanitar;
 • Desfăşurarea de activităţi caritabile, pentru prevenirea marginalizării sociale a persoanelor defavorizate;
 • Oferirea de servicii multtidisciplinare pentru persoanele aflate în difficultate socială;
 • Gestionarea perioadelor post-criză;
 • Folosirea actelor de cultură, spor şi ştiinţă, pentru dezvoltarea personalităţii individuale a oamenilor în spiritual promovării valorilor respectului şi înţelegerii;
 • Identificarea de modele printer oamenii care şi-au deposit limitele, graţie ajutorului semenilor şi al propriei voinţe;
 • Derularea de programe pentru dezvoltarea regională;
 • Organizarea unor activităţi cu caracter umanitar, de protective socială şi sprijinirea persoanelor defavorizate, insituţiilor de învăţământ şi ONG-urilor, inclusiv prin acordarea de donaţii şi sponsorizări;
 • Instituirea şi acordarea unor premii şi titluri pentru diverse personalităţi şi persoane care s-au remarcat şi au sprijinit asociaţia;
 • Formarea şi calificarea profesională;
 • Sprijinirea/Organizarea unor activităţi ecologice.

Membrele fondatoare în momentul actual desfăşoară activităţi de voluntariat pe acest program care constă în:

 • vizite la domiciliul persoanelor vârstnice;
 • diferite cumpărături;
 • comunicare;
 • plimbări în aer liber;
 • plata unor facturi către stat;
 • sprijin financiar şi material persoanelor aflate în dificultate.
Fundaţia "Porţi Deschise"

Adresa: Municipiul Medgidia, bd-ul. Independenţei, nr.11, bl.IP 11, Ap.25, jud. Constanţa.

Persoane de contact:Ecaterina Kubasek- Tel:0741146301 , Autorizaţie nr.3/PJ/2006

Nu deţine acreditare

Beneficiari : Copii defavorizaţi din mai multe zone din mun. Medgidia  proveniţi din familii aflate în situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale pentru a răspunde astfel nevoilor individuale reuşind astfel incluziunea socială. Au avut ca obiect următoarele zone ale mun. Medgidia după cum urmează : zona Nord, zona Berărie, zona Centru, zona Ali Baba, zona Ciment precum şi localităţile limitrofe Valea Dacilor şi Remus  Opreanu. Acţiunile fundaţiei au în vedere şi programe de prevenire a delicvenţei juvenile. Fundaţia ”Porţi Deschis” a contribuit de asemenea cu alimente, îmbrăcăminte şi încălţăminte la ajutorarea copiilor săraci din mun. Medgidia precum şi la aducerea unui zâmbet pe chipul copiilor în perioada sărbătorilor prin oferirea de jucării şi dulciuri şi susţinerea unor programe artistice.

Fundaţia "Tuna"

Adresa: Municipiul Medgidia, str. Republicii,  nr.64 ,jud.Constanţa

Persoană de contact: Atila Ozturk

Fundaţia oferă adăpost elevilor merituoşi dar proveniţi din familii sărace iar studenţilor burse. Fundaţia Tuna a oferit burse pentru studenţi iar  pentru 15 liceeni  s-au oferit servicii privind cazarea, hrănirea, 7 elevi liceeni au participat la un schimb de experienţă în Turcia. Tabără de vară pentru copii timp de 2 săptămâni în care s-au oferit haine pentru copii proveniţi din familii nevoiaşe oferite de către oamenii de afaceri de etnie turcă din România.

Rezultate deosebite: Locul II la Olimpiadă organizată în Turcia la care s-a remarcat d-nul Memet Irfan din loc.Fântâna Mare jud. Constanţa în prezent student.

Locaţia oferă servicii de internat, cantină iar în acest an se preconizează să se ofere şi cursuri de meditaţie cu profesori din şcolile din mun. Medgidia.

Sunt elevi care frecventează cursurile şcolare în cadrul Şcolii Generale nr.1, Liceul nr.1, Liceul nr.2, Colegiul Ataturk şi beneficiază de ore de pregătire instructiv-educative .

Un număr de aproximativ 15 elevi beneficiază de cantină de 3 ori/ zi, cazare, iar la sfârşit de săptămână ei se întorc în familie.

"Fundaţia de servicii islamice din România"

Adresa: str. Nicolae Bălcescu, nr.21-24. Persoană de contact:Iusdaba Emrin- tel: 0241821180

Certificat de Acreditare: Seria A, Nr. 0009803 /10.12.2010

Filiala din Medgidia are două locaţii distincte sub forma unor cămine internat, unul pentru băieţi şi unul pentru fete. Fiecare dintre cele două cămine pot găzdui până la 70 de elevi şi sunt dotate cu bucătării, camere de studiu, de rugăciune, sală de mese.

Cea de-a doua locaţie reprezintă ”căminul de fete” imobil constituit din 4 etaje, utilat şi dotat după cele mai înalte standarde europene. Pe acoperişul clădirii a fost amenajat un teren de tenis de câmp şi un teren de baschet cu gazon artificial.

Activităţi desfăşurate :

 • Cursurile religioase din cadrul celor două internate sunt monitorizate de profesori pedagogi si sunt elaborate în limba arabă.
 • Efectuarea temelor şcolare .
 • Activităţi de recrere şi de socializare.
Asociaţia "Amare Dadentza"

Adresa: Municipiul Medgidia, str. Griviţei nr.14 A,jud.Constanţa ,

Persoană de Contact: Mioara Durduc – tel:0765269756, Autorizaţie nr.19/PJ/2008.

Nu deţine acreditare

Activităţi :

 • privind combaterea discriminării între etnii
 • acordarea de asistenţă legală romilor şi altor etnii ,cărora le-au fost încălcate drepturile.
 • participarea femeilor rome şi a celor de etnie musulmană la activităţi diverse.
 • înfiinţarea unei grădiniţe la care participă copii de etnie romă (program instructiv educativ conform programelor şcolare ) la care au participat un număr de 12 copii.
 • înfiinţarea de cluburi în şcoli,  întâlniri educative
 • acordarea de ajutoare familiilor aflate în dificultate contând în rechizite şcolare, îmbrăcăminte, încălţăminte.
Asociaţia "Dobrogea Liga Deportaţilor Din Cel De- Al Doilea Război Mondial"

Adresa: Municipiul Medgidia, str.Jiului, nr.39, punct de lucru str. Tudor Vladimirescu, nr.5, jud.Constanţa

Persoană de contact: Irimia Mielu – tel:0724441529, Autorizaţie nr.5/PJ.2004:35/PJ/2009

Nu deţine acreditare

Activitaţi:

 • acordă ajutor  persoanelor aflate în dificultate fizică, psihică, morală sau materială
 • sprijinirea material morală în special al romilor care au fost deportaţi în timpul regimului Antonescu
 • păstrarea tradiţiilor prin activităţi de folclor, ansambluri folclorice (dansuri tradiţionale )
 • acordă ajutor  persoanelor vârstnice fără familie sau venituri care sunt în dificultate şi nu se pot întreţine în special celor proveniţi din familiile de etnie romă
 • organizarea unor cursuri de specializare în diferite domenii de activitate, de alfabetizare
Fundaţia "Star Hope"

Adresa: Municipiul Medgidia, str. Ion Creangă, nr.1A, AP 6.

Persoană de contact: Geambulat Cetin. Autorizaţie nr.25./PJ/2005

Nu deţine acreditare

Această fundaţie sprijină persoanele cu dizabilităţi din mun. Medgidia asigurând transportul acestora în mun. Medgidia şi în afara acestuia la diferite concursuri şi activităţi, unde aceştia au obţinut diferite premii. 

Organizaţia "World Vision"

Localitatea Cernavodă, jud. Constanţa, Punct de lucru Medgidia

Municipiul Medgidia, str Ion Creangă, nr.18, jud.Constanţa ,

Persoană de contact: Gabriela Carp- Tel.0731444671

Certificat de Acreditare: Seria A,  Nr 0005183

Activităţi: Educaţie specială, logopedie kinetoterapie, reintegrare familială, consiliere pentru copil şi familie, suport de grup şi asistenţă socială etc.

Organizaţia contribuie la recuperarea  copiilor cu dizabilităţi include în prezent un număr de 45 de copii cu vârste cuprinse între 0 şi 6 ani şi 15 copii cu vârste între 7 şi 14 ani. În timp ce copiii participă la activităţi de recuperare psiho-motorie, logopedie, socializare, părinţii se întâlnesc şi discută în primul rând problemele cu care se confruntă, apoi învaţă cum să lucreze cu copiii acasă. Copiii şi tinerii cu dizabilităţi fizice, psihice şi sociale din mun. Medgidia  beneficiază de tratament de recuperare în cadrul Centrului Multi Funcţional ce îşi desfăşoară activitatea în incinta Spitalului Municipal Medgidia.

Datele au fost furnizate de către reprezentanţii asociaţiilor /fundaţiilor ce îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Medgidia.

 

Mulțumiri tuturor colaboratorilor noștri și celor 15 cursanți: Adrian Grigore, Cristian Ciornei, Marian Neagu, Sorina Ocheană,
Alexandru Bișag, Gabriela Oprișan, George Zanfir, Bogdan Bologa, Flavius Husein, Bianca Vasile,
Erika Olaru, Geanan Mamut, Ovidiu Roman, Sevda Cadîr, Iosif Roman